PP视频体育案例
北京彩蝶轩大酒楼  
深圳彩蝶轩大酒楼  
深圳万寿宫大酒楼  
深圳金龙腾大酒楼  
深圳西湖春天大酒楼  
五粮液百味园贵宾餐厅  
观兰高尔夫球会龙岛会所  
月季轩珠海分店  
广硕文化娱乐中心  
北京秀天地大酒楼  
四海一家国际美食之都(益田广场店)  
金钱豹国际美食百汇(罗湖京基Mall店)  
北京秦都饭店(小白鲨管理)